Kirjojen valinta ja käyttö

Psykologian verkot -kirjasarjaan kuuluu neljä kirjaa

1) Psykologian verkot käsikirja (kurssit 1-5 ja sosiaalipsykologian osuus), 29,70 €, ISBN 978-952-5469-12-7, 528 sivua.

2a) Psykologian verkot johdantokurssi (kurssi 1), 13,90 €, ISBN 978-952-5469-08-0
2b) Psykologian verkot ihmisen kehitys ja kognitio (kurssit 2-3), 17,90 €, ISBN 978-952-5469-10-3
2c) Psykologian verkot taitava ja terve mieli (kurssit 4-5), alustavasti 19,90 €, ISBN 978-952-5469-13-4

Käsikirja sisältää kaiken sen, mitä on erillisissä kirjoissa 2a-2c.


KYSYMYKSIÄ KIRJOIHIN LIITYEN

MITEN KÄSIKIRJA SOPII TILANTEESEEN, JOSSA OSA OPISKELIJOISTA EI OPISKELE ENEMPÄÄ KUIN YHDEN PSYKOLOGIAN KURSSIN?
Psykologian verkot sarjaan kuuluu Käsikirja (kurssit 1-5) ja erillinen kurssin yksi kirja, Psykologian verkot johdantokurssi.
Kirjat ovat samansisältöisiä, joten opiskelija voi käyttää kumpaa tahansa.


MITEN OPISKELIJAN KANNATTAA TOIMIA, MIKÄLI HÄN LUKEE VAIN YHDEN KURSSIN PSYKOLOGIAA?
Mikäli opiskelija on varma, että suorittaa vain yhden kurssin psykologiaa, hänen kannattaa ostaa kirja Psykologian verkot johdantokurssi (kurssi 1)

Asian voi ilmaista koulujen kirjatiedotteissa esimerkiksi:
Psykologia kurssi 1
Kirja Psykologian verkot johdantokurssi TAI Psykologian verkot käsikirja. Mikäli opiskelija suunnittelee opiskelevansa psykologiaa myös syventävillä kursseilla, hänen kannattaa ostaa käsikirja.

KANNATTAAKO OPISKELIJAN OSTAA KÄSIKIRJA VAI ERILLISTEN KURSSIEN KIRJAT?
Käsikirja maksaa suunnillee yhtä paljon kuin erilliset Psykologian verkot johdantokurssi (kurssi 1) ja 2b) Psykologian verkot ihmisen kehitys ja kognitio (kurssit 2-3) (tässä kohtaa käsikirja on jo hieman edullisempi)

MITEN OPISKELIJA TOIMII, MIKÄLI HÄN ON OSTANUT ERILLISEN ENSIMMÄISEN KURSSIN KIRJAN JA HALUAAKIN JATKAA PSYKOLOGIAN OPINTOJA SEURAAVILLE KURSSEILLE?
Mikäli hän on ostanut "turhaan" johdantokurssin kirjan, tulee johdantokurssin kirjan ja käsikirjan yhteishinnaksi noin 44 euroa (kustantajan hinta). Yleensä viiden erillisen kurssin kirjojen hinnaksi tulee noin 110 euroa + mahdollisesti sosiaalipsykologian kirja ja kertauskirja. Vaikka opiskelija mielensä muuttamisen vuoksi olisi ostanut päällekkäisen kirjan, tulevat ne yhdessä huomattavasti edullisemmaksi kuin minkään muun vaihtoehtoisen kirjasarjan hankkiminen.

MIKÄ ON KÄSIKIRJAN JA MUIDEN KURSSIEN KIRJOJEN HINTASUHDE?
Käsikirja on hieman alle kahden erillisen kirjan hintainen (hinnat yllä)

MIKÄLI KÄYTTÄÄ PSYKOLOGIAN VERKOT KIRJASARJAA JOLLAIN KURSSILLA, ONKO SITÄ PAKKO KÄYTTÄÄ KAIKILLA KURSSEILLA?
Koska kirja on laadittu huolella opetussuunnitelman perusteiden mukaan, ei kirjasarja sido käyttämään sitä kaikilla kursseilla enempää kuin mikään muukaan kirjasarja. Käsikirjassa olevat kurssien keskinäiset viittaukset palvelevat tietysti vain psykologian verkot käsikirjaa käyttävää.

VOIKO PSYKOLOGIAN VERKOT KÄSIKIRJAA KÄYTTÄÄ KERTAUSKIRJANA MUIDEN KIRJOJEN OHELLA?
Voi mainiosti. Vaikka käsikirja sopii koko lukion oppimäärän kirjaksi, sopii se monestakin syystä soveltavien kurssien ja kertauskurssin hinnaksi. Kertauskursseilla voi hyödyntää kirjaa tarkastellen psykologian teemoja ja kurssien sisäisiä viittauksia.


Psykologian verkot –Lukion johdantokurssi. 13,90 €, ISBN 978-952-5469-08-0, 160 sivua. Kirjat on laadittu 1.8.2005 voimaan astuneiden uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Neliväriteos, pehmeäkantinen ja liimanidottu.

Psykologian verkot –Lukion kurssit 2 ja 3. 17,90 €, ISBN 978-952-5469-10-3, 160 sivua. Neliväriteos, pehmeäkantinen, lankanidottu.

Psykologian verkot –Lukion kurssit 4 ja 5. alustavasti 19,90 €, ISBN 978-952-5469-13-4, n. 224 sivua, ilmestyy kesällä 2008. Neliväriteos, pehmeäkantinen, lankanidottu.

Psykologian verkot -käsikirja 29,70 €, ISBN 978-952-5469-12-7, 528 sivua. Kirja sisältää kaikki lukion psykologian kurssit. Neliväriteos, pehmeäkantinen.

Kirjojen tässä ilmoitetut hinnat ovat kustantajan hintoja. Paikalliset kirjakaupat hinnoittelevat kirjansa itsenäisesti, johon kustantaja ei voi vaikuttaa.

Paikalliset kirjakaupat voivat tilata kirjaa mm. Kirjavälityksen kautta kirjan nimen ja ISBN-numeron avulla.
Myös useat Internet-kirjakaupat myyvät Opintoverkon kirjoja, mm www.booky.fi

Kirjan voi tilata kustantajalta em. kustantajan hintaan seuraavilla tavoilla
- opettaja tilaa kouluun tarvittavan määrän kirjoja, Opintoverkko toimittaa kirjat koululle, opettaja jakaa kirjat laskujen kera opiskelijoille, kirjaa keille kirjat ovat annettu, ja loput kirjat palautetaan Opintoverkolle (jakelu ns. koulukuvien tapaan. Opettajan työnä on ottaa kirjat vastaan, kirjata keille kirjat on annettu ja palauttaa sovitulla tavalla loput kirjat. Tämä menettely vaatii opettajalta hieman vaivaa, mutta takaa opiskelijoille edulliset kirjat)
- oppilaskunta tai itsenäiset opiskelijaryhmät tekevät yhteistilauksen kirjoista
- Opintoverkko toimittaa myös yksittäisiä kirjoja, jolloin kirjojen hintaan lisätään postikulut, jotka vaihtelevat kirjoittain kirjan painon mukaan. Tilaukset info@opinto.net


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Kirja.psykologia
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003