Psykologian verkot - kirja - Ops:n aihekokonaisuuksien hyödyntäminen


Ainoa psykologian oppikirja, jossa on huomioitu opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuudet. Kirjan vastaavuus aihekokonaisuuksiin, tehtävät ja linkit työskentelyn lisämateriaaliksi löytyvät kirjan Internet-sivuilta www.psykologianverkot.fi (http://aihekok.psykologia.verkkopolku.com )


© Kirja.psykologia
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com